Czy pamiętacie akcję, w czasie której sprzedawaliśmy przepyszne domowe wypieki? A czy wrzuciliście zabawkę, książkę lub grę planszową do zamieszczonego w świetlicy szkolnej pudełka z napisem „Dla podopiecznych Domu Dziecka w Nowej Pawłówce”? Jeśli tak, to sprawiliście radość dzieciom przebywającym w Domu Dziecka, gdzie udaliśmy się z wizytą i z darami dnia 19 marca bieżącego roku. Zebrane w czasie sprzedaży ciast i ciasteczek pieniądze przeznaczyliśmy na zakup zabawek, gier edukacyjnych, książek oraz słodyczy. Wszystko po to, aby wywołać uśmiech na twarzach dzieci pozbawionych możliwości życia w szczęśliwej, kochającej rodzinie.

Dyrektor placówki pani Maria Jolanta Gajda Pstrzoch opowiedziała nam o swoich czternastu podopiecznych.  Mają oni do swojej dyspozycji pokoje, w których mogą zamieszkiwać wraz ze swoim rodzeństwem, co  pozytywnie wpływa na podtrzymywanie więzi rodzinnych pomiędzy wychowankami, pobudza odpowiedzialność starszych za młodsze rodzeństwo,  a także ma korzystny wpływ na ich wzajemne relacje. Dzieci mają też możliwość uzyskania pomocy ze strony psychologa, a wychowawca czuwa, by im się nie działa krzywda, której, bardzo często, zaznały w czasie pobytu w rodzinnym domu.

Przemierzając korytarze Domu Dziecka na drzwiach jednego z pokoi zauważyliśmy kartkę z napisem: „Czas to coś najcenniejszego, co możemy dać drugiemu człowiekowi”. Mądrość życiowa, którą udało nam się urzeczywistnić!

                Do szkoły wróciliśmy w głębokiej zadumie, ale czując wewnętrzny spokój, bo to, co usłyszeliśmy od pani dyrektor utwierdziło nas w przekonaniu, że dzieci mają tu fachową opiekę i w sprzyjających ich rozwojowi warunkach przygotowują się do samodzielnego życia, z którym będą musiały się zmierzyć po opuszczeniu placówki.

Wszystkim uczniom oraz nauczycielom naszej szkoły serdecznie dziękujemy za możliwość zrealizowania naszego przedsięwzięcia oraz wrażliwość wobec potrzebujących.

                                                                                                                                Samorząd Uczniowski