Š.m. rugsėjo 10 d. vyko Mokyklos savivaldos rinkimai.

GLOBĖJA:                

Alicija Petruškevičienė

PIRMININKĖ:          

Monika Maršalaitė

PAVADUOTOJOS:  

Uršulė Aleksaitė

Daiva Januškaitė

NARIAI:                  

Greta Bobinaitė

Viktorija Agurkytė

Brigita Krakauskaitė

Gintarė Vektoriūtė

Erika Žukauskaitė

Povilas Senda

 

Širdingai dėkojame praeitų mokslo metų savivaldai ir jos globėjai mok. Jūratei Pykienei.