Šių metų lapkričio 23 dieną išvykome į Vilnių. Išvažiavome 7 valandą ryto. Pakeliui pasiėmėme draugus iš Vidugirių pagrindinės mokyklos. Kelionė truko net 3 valandas, bet laikas labai greitai prabėgo. Vilniuje mus priėmė šiltai ir nuoširdžiai. 12 valandą prasidėjo festivalis ,,Darni mūsų dainų ir šokių pynė”. Mes scenoje pasirodėme septintieji. Atvykusius pasveikino Vilniaus lietuvių namų liaudiškų šokių kolektyvas ,,Volugė” šokiu ,,Barborytė”. Po to išvydome Vilniaus lietuvių namų Jaunučių chorą. Tretieji scenoje dainavo Vidugirių mokyklos mokiniai, o po jų  Rimdžiūnų vidurinės mokyklos atstovai. Dalyvavo  Krasnoznamensko vaikų ir jaunimo namų vaikų folkloro ansamblis ,,Malūnėlis” bei Latvijos lietuvių bendruomenės jaunimo tautiškų šokių  kolektyvas ,,Saulė”. Mes atlikome dvi dainas ,,Rudens naktis sustojo” bei ,,Po tėvo langu”. Pagrojom dar ir skudučais, o mokytoja Irena Kalinauskienė pritarė akordeonu. Scenoje pasirodė ir mūsų kraštiečiai – Punsko Kovo 11-osios bendrojo lavinimo licėjaus kapela, kuri atliko du kūrinius. Po visų pasirodymų komisjos nariai skyrė nominacijas. Papietavę  išvykome namo. Kelionė neprailgo, buvo labai linksma. Festivalyje lankėmės antrą kartą ir mane ypač nustebino latvių pasirodymas.

 

Darija Adamčikaitė