Ir vėl sudegė metai. Sutirpo kaip žvakė.

Ir stovim nustebę: sumišę, apstulbę:

Ar viską padarėm? Ar viską pasakėm?

Ar kantriai kentėjom? Ar stipriai mylėjom?

Neklupom? Neklydom? Ir kaltę atleidom?

Vėl geidžiame būti: svajoti ir kurti.

Ieškoti sau laimės.

Suteikti palaimos visiems, kuriuos mylim,

Visiems, kas mus myli.

    Šiais gražiais žodžiais, Punsko mokyklos septintokė, Darija Adamčikaitė, pasveikino mus su artėjančiomis šventėmis. 2018 metų, gruodžio 21 dieną, IV-VIII bei III gimnazijos kl. mokiniai, kartu su direkcija, mokytojais bei kitais mokyklos darbuotojais, visi bendrai susitikome svetainėje, kad pagiedoti kalėdines giesmes. Nebuvo jokios scenos, tik visi kartu susėdome suoluose, sudarydami neišardomą ratą. Jautėsi nepaaiškinama ramybė bei saugumas, kad Atpirkėjas čia pat,kad ateina Jis pas kiekvieną, ne tik pas tą,kuris nebijo pasirodyti scenoje. Tai man patiko.

     Programėlę paruošė mokytojos: Birutė Venslauskienė ir Aurelija Pečiulytė. Tą ypatingą dieną įsilausėme į eiles, kurios atskleidė mums šv. Kalėdų prasmę. Drauge sugiedojome kalėdines giesmes bei dainas. Pritarėme kiekvienai klasei. Įspūdinga tai, kad jos buvo atliekamos ne vien lietuvių kalba, bet ir anglų, rusų. Dėkojame ne tik mokytojai Birutei Venslauskienei, bet ir mokytojai Birutei Tumelienei, kuri taip gražiai išmokė rusiškai giedoti, bei mokytokai Aurelijai Pečiulytei, kuri išmokė dainuoti angliškai. Tai tik dar kartą įrodė, kad Pasaulio Išganytojas svarbus visų šalių žmonėms.

    Gražu buvontai, kad kiekvienos klasėsė atstovas, papuošė eglutę savo pačių sukurtais papuošalais ir tai įrodė džiaugsmą belaukiant Kristaus gimimo.

     Pabaigoje, mūsų visų gerbiamas mokyklos direktorius, Jonas Vydra, palinkėjo mums linksmų švenčių ir nudžiugino, kad susitiksime jau net kitais metais…

 

                                               Augustinas Venslauskas V kl.