Lietuvos valstybės atkūrimo proga, mūsų mokyklos atstovai  Mantas Marcinkevičius, Mangirdas Vektorius ir Karolina Agurkytė dalyvavo interaktyviame  nuotoliniame istorijos – geografijos žaidime „Protų mūšis” . Renginį suorganizavo Vilniaus profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ geografijos mokytoja Aida Baliukevičienė kartu su Vilniaus automechanikų ir verslo mokyklos istorijos mokytoja Jolita Bielinyte. Žaidime dalyvavo 7 komandos iš Vilniaus, Kauno, Kupiškio ir  Punsko. Dalyviai  išbandė savo jėjas keliose rungtyse. Mokiniai pasinėrė į 1918 m. Vasario 16- osios įvykių aplinkybes. Analizavo tekstus, žymėjo datas ir vietas. Bandė istorinius įvykius atpažinti vaizduojamuose filmuose.  Renginys vyko Zoom aplinkoje o paskirios rungtys Quizzes ir  Flippity. Klausimai buvo labai įdomūs pav.

  • Kokios profesijos signatarų buvo daugiausia?
  • Kiek signatarų turėjo barzdas?
  • Kas buvo muštukai, kirptukai ar lietai ?
  • Kokiu automobiliu važinėjo Antanas Smetona ?
  • J. Smetonienė prezidentui į medžioklę įdėdavo jo mėgiamą patiekalą „bigosą“, kas tai?
  • Kas pirmasis XVI a. nubraižė kosminės raketos brėžinius?
  • Kokia lietuviško žodžio „pilietis“ kilmė  ?

Žaidime dalyvavo ne tik mokyklų bendruomenių nariai, bet ir garbūs kviestiniai svečiai:  MRU Politikos mokslų instituto direktorius doc. dr. Gediminas Kazėnas, Punsko valsčiaus viršaitis Vytautas Liškauskas.

Mano trispavė

Penktokų ir šeštokų nuotraukos