www.sppunsk.pl

2021/2022 mokslo metų pradžia musų mokykloje planuojama rugsėjo 1 d. (trečiadienį) 9.00 val.


II – VIIII klasių mokiniai su auklėtojais susitinka savo klasėse.

I klasių mokiniai ir tėveliai susitinka su auklėtojom ir direkcija mokyklos svetainėje.


Tėvelius prašom turėt apsaugines kaukes!
Mokyklos direkcija