2021 m. rugsėjo 6 d. vyko mokinių savivaldos rinkimai. Šiais mokslo metais globėja tapo mokyt. Birutė Venslauskienė. Turime viltį, kad mokinių savivalda pasireikš savo sugebėjimais, paruoš įdomių renginių.

Sėkmės Jums šiais mokslo metais.