Sveikiname visus Vasario 16-osios proga! Šiandien gimtadienį švenčia ne tik Lietuva, bet ir kiekvienas jos pilietis. Norime visiems lietuviams palinkėti stiprybės, pasitikėjimo ir vilties! Kelkime vėliavas, giedokime himną, būkime laisvi ir laimingi! Su švente sveikina VIIb klasės mokiniai