www.sppunsk.pl

   Spalio 13 dieną (ketvirtadienį), Punsko Dariaus ir Girėno mokykloje, vyko koncertas mokytojams. Visi mokiniai buvo linksmi, nes norėjo karštai pasveikinti savo mokytojus, mokyklos darbuotojus bei direkciją.

   Lietuviškų bei lenkiškų klasių mokinių savivalda, kartu su savo globėjomis Vida Uzdiliene ir Alicija Berneckiene  surengė programėlę. Nuaidėjo daug gražių žodžių, o direktorius padėkojo mokytojams už jų darbą. Pasveikino taip pat mokytojus emeritus, kurie šią dieną taip pat buvo drauge.

    Skambėjo gražios dainos bei muzikiniai kūriniai.

   Antros klasės mokiniai, vadovaujami mokytojos Editos Balkevičienės, padainavo dainą „Kelias į mokyklą“ bei pašoko smagų šokį. Sesės Nevulytės visus pradžiugino daina „Mano Lietuva“.  Mano klasiokas – Ernestas, pagrojo nuostabų kūrinį „Mūsų dienos kaip šventė“, o klasiokė Simona puikiai skambino pianinu. Dainą „Ant bangos“ padainavo penktokės su savo vyresnėmis draugėmis Inesa ir Onute bei jaunesniąja drauge Ina. Gražu, kad mergaitės pačios pagrojo ukulėlėmis bei gitaromis. Jas paruošė mokytoja Birutė Venslauskienė.

   Mes, ketvirtokės, mielai sudainavome dainą „Baltas paukštis“, o jaunesnė draugė Irmina, tėčio pamokyta, mielai mums prigrojo smuiku. Ruošė mus net trys mokytojos –Irena Kalinauskiemė, mūsų auklėtoja Vida Uzdilienė ir Birutė Venslauskienė.

   Smagu buvo matyti paprastą šypseną mūsų nepaprastų mokytojų veiduose. Mieli mokytojai, ačiū Jums už viską!

Olivia Venslauskaitė, IV b kl.