Lapkričio 24 d. (ketvirtadienį), mes, VIII b. klasės mokiniai, nuvykome į Seinus. Kartu su ,,Žiburio” moksleiviais nuvažiavome į Berznyko, o vėliau į Seinų kapines, kur minutės tyla pagerbėme mirusius kareivius. Uždegėme žvakutes ir sugiedojome Lietuvos himną. Po to ,,Žiburio“ mokykloje vyko trumpa programėlė ir užsiėmimai su kariais. Pirmiausia, visus išdažė, kad atrodytume lyg tikri kariai. Apžiūrėjome ir pasimatavome neperšaunamas liemenes, šalmus bei įvairius karinius atributus. Buvo įdomu sužinoti, kaip suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiam, kaip tiksliai, įvairiais būdais rišti virvę.

Diena buvo įdomi ir prasminga. Smagiai ir linksmai praleidome laiką.

Gabija Stoskeliūnaitė
VIII b