2023 m. gegužės 19 d. Vilniuje vyko Nacionalinio mokinių kūrybos darbų konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ laureatų ir jų mokytojų apdovanojimų renginys. Jį organizavo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras kartu su partneriais – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentu prie Krašto apsaugos ministerijos, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija. Renginys vyko Tuskulėnų Rimties parko memorialinio komplekso oficinoje. Labai džiugu, nes buvo pakviesti ir mūsų mokyklos mokiniai: Inesa Nevulytė, Odeta Nevulytė, Rokas Jankauskas, Aleksandras Vaznelis. Jie konkursui pateikė filmą „Kelionė pramintais partizanų takais“. Drauge su šiais moksleiviais darbavosi mokytojai Onutė Vaznelienė ir Tomas Berneckas. Sukurtas filmas – tai pasakojimas apie mūsų krašte veikusius partizanus Jurgį Krikščiūną-Rimvydą, Vytautą Prabulį-Žaibą, Juozą Lukšą-Daumantą bei jų ryšininkes Veroniką Judickaitę Grigutienę ir Teklę Pauliukonytę-Kalvinskienę.

Konkurso tikslas – ugdyti mokinių pilietiškumą, skatinti jų domėjimąsi Lietuvos okupacijų ir laisvės kovų istorija, ugdyti mokinių tiriamuosius ir praeities rekonstrukcijos gebėjimus, kritinį mąstymą, puoselėti istorinę atmintį.

Šiais metais konkurse dalyvavo 910 mokinių. Jie pateikė rašinius, piešinius, maketus, filmus, prezentacijas bei muzikinius kūrinius. Yra kuo didžiuotis, nes mūsų filmas pelnė III vietą.

Šiemet Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Viktorijos Čmilytės-Nielsen kvietimu vyresniųjų klasių laureatai buvo pakviesti dalyvauti Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienų minėjime. Renginys vyko LR Seimo Kovo 11-osios Akto salėje. Dalyvavo garbingi svečiai: Lietuvos Respublikos Prezidentai Gitanas Nausėda ir Valdas Adamkus, Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo Pirmininkas Vytautas Landsbergis, Seimo nariai, tremtiniai, politiniai kaliniai, ambasadoriai, jaunimo organizacijų, skautų atstovai. Minėjime buvo išsakyta daug prasmingų minčių.  Seimo Pirmininkė savo apmąstymuose teigė, jog „istorija, tai ne tik dūmas neblaškomas vėjo, ji neišnyksta be jokio pėdsako, o veikia mumyse ir per mus. Praeitį įsisąmonindami suteikiame jai kryptį, kokybę, sąsajas su dabartimi ir ateitimi“.  Buvo kalbama apie atsakomybę gyvąją istoriją perduoti jaunai kartai. Įvardintas mokyklos vaidmuo. Būtent ji turėtų ugdyti gebėjimą vertinti, išmokyti mąstyti ypač sudėtingais tapatumo klausimais. Tai kelias į dar stipresnį stuburą turinčią visuomenę, kuri būtų pasirengusi išbandymams.

Po iškilmių Seime, 12 val. dalyvavome Valstybės vėliavos pakėlimo ceremonijoje Nepriklausomybės aikštėje. Vėliau Pagarbos eisenoje žygiavome iki Aukų gatvės. Ten prie paminklo buvo padėtos gėles. Prezidentas Gitanas Nausėda pradėjo istorinės atminties akciją „Ištark, išgirsk, išsaugok“, kurios metu buvo skaitomi tremtinių ir politinių kalinių vardai, pavardės ir šių žmonių likimai.

Įvairūs renginiai programoje numatyti iki birželio 17 d., šeštadienio.

http://genocid.lt/centras/lt/4023/a/