Saulėtą gegužės 5-osios sekmadienį Punsko lietuvių kultūros namuose vyko vaikų sąskrydis Pasveikinkime Mamytes. Dalyvavo ne tik vaikai iš Punsko, bet ir iš Suvalkų, Seinų bei Vidugirių. Jie visi grojo, šoko, dainavo bei deklamavo.

Šventę pradėjo darželinukai, kurie pasirodė tikrai įspūdingai. Vyresnieji taip pat sušvito scenoje. Punsko mokyklos mokiniai atliko lietuvių liaudies dainą „Ožys ant tilto stovėjo“ bei vokalinį instrumentinį kūrinį „Gaidys“. Trečiokė Karolina Stankevičiūtė padeklamavo jaudinantį eilėraštį.

Koncerto pabaigoje, skambant muzikai, visi vaikai įteikė savo mamytėms gėlių. Mamos buvo laimingos matydamos savo vaikus scenoje. Visi šventės dalyviai buvo apdovanoti skaniais ledais.

Galvoju, kad sąskrydis visoms mamoms patiko, nes jų veidus puošė šypsena.

                                               Dovydas Baguckas
VIb kl.