Gegužės 8 d. VI a ir VI b klasės mokiniai dalyvavo pažintinėje edukacinėje išvykoje į Seinus „Seinai praeityje ir dabar …“. Lankė bažnyčią ir seminarijos pastatą. Čia mokiniai paskaitė savo trumpus pranešimus apie istoriją ir įžymius asmenis: vyskupą Antaną Baranauską, Vincą Kudirką, Joną Totoraitį, Antaną Tatarę, Simoną Norkų ir kitus. Po to nuėjome prie „Šaltinio“ spaustuvės pastato. Čia kiti pristatė spaustuvės įkūrimo aplinkybės ir leidybinę veiklą. Iš Seinų nuvykome į Berznyką, kur aplankėme žuvusių už nepriklausomybę savanorių kapus ir uždegėme žvakę.

Mokiniai prieš išvyką pasirinko istorines Seinų nuotraukas patalpintas Lietuvos istorijos vadovėlyje bei Wikipedijoje ir ieškojo tų vietų kur jos buvo darytos. Sugrįžę į mokyklą savo nuotraukas ir žinias sudėjo į Canva programėlės projektus. Ši edukacinė išvyka padėjo prisiliesti prie praeities ir atgaivinti žmones , kurie kūrė mūsų krašto istoriją. Visas žinias ir vaizdus mokiniai perkėlė į naują plotmę, suvokdami kad mūsų užduotis išlikti  jas išsaugant.