W poniedziałek 16 września 2019 roku w świetlicy szkolnej nauczycielom i uczniom naszej szkoły zaprezentował się samorząd uczniowski klas polskich. Wybory do samorządu zostały przeprowadzone w drugim tygodniu września. Oto jak przedstawia się skład władz uczniowskich w roku szkolnym 2019/2020:

Przewodnicząca – Patrycja Poźniak

Zastępca – Urszula Aponik

Skarbnik – Mateusz Przekopski

Członkowie – Julia Wereszczyńska, Paulina Pawłowska, Bartosz Aponik, Natalia Maciejewska

Opiekunką samorządu została Pani Alicja Bernecka.

Życzymy samych sukcesów w pracy!

        2 września 2019 roku o godz. 9.00 uroczyście rozpoczął się nowy rok szkolny. Dyrektor szkoły, Pan Jan Wydra, powitał przybyłych gości, rodziców oraz uczniów. W uroczystościach uczestniczył Kierownik Posterunku Policji w Puńsku Jerzy Stankiewicz oraz przewodnicząca Rady Rodziców Dalia Uździło. Dyrektor szkoły życzył uczniom powodzenia w nauce, natomiast pan Jerzy Stankiewicz zaapelował o bezpieczne zachowanie na drogach. Continue reading

Każdego roku na wiosnę w naszej szkole organizowany jest konkurs recytatorski, w którym uczestniczą uczniowie klas I – III z polskim językiem nauczania.  W tym roku odbył się on 30 maja i brały w nim udział dzieci z klasy Ic i IIb. Każdy uczestnik przedstawił recytację jednego, dowolnie wybranego przez siebie wiersza.  Continue reading

W dniach 14-17 maja dwudziestu dwóch uczestników,  uczniów klas: Vc, VIc, VIIc, VIIIb oraz IIIC, pod opieką nauczycielek: Elżbiety Kotlarz, Alicji Berneckiej i Jolanty Wojczulis, wybrało się na wycieczkę do Wieliczki, Zakopanego, Inwałdu i Krakowa. Program wyjazdu obfitował w wiele atrakcji.

Pierwszego dnia zwiedzaliśmy zabytkową Kopalnię Soli „Wieliczka”. 300 metrów pod ziemią zachwycaliśmy się oryginalnymi wyrobiskami- chodnikami, pochylniami, komorami eksploatacyjnymi, jeziorami oraz szybami. Z wielkim zaciekawieniem słuchaliśmy przepełnionych humorem opowieści przewodnika. Continue reading

W tym roku szkolnym uczniowie i nauczyciele klas I – III brali udział w programie „Zajęcia programowania w klasach I -III Szkoły Podstawowej w środowisku SCRATCH”. Program zakończył się wycieczką do Suwałk do Fabryki Mebli „Forte”, w której uczniowie oglądali zautomatyzowaną linię produkcyjną i do Biblioteki Publicznej, gdzie odbyły się bardzo ciekawe zajęcia – konstruowanie robota z klocków LEGO. Zarówno zwiedzanie fabryki jak i zajęcia w bibliotece bardzo się dzieciom podobały. Continue reading

W dniu 30 kwietnia 2019r. w naszej szkole odbył się apel z okazji święta Konstytucji 3 Maja. Program artystyczny przygotowali uczniowie klas VIIc, VIIIb oraz ich młodsi koledzy z klasy IIb. W tym roku apel był wyjątkowy, gdyż mieliśmy  potrójną okazję do świętowania. Obchodziliśmy 228 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej oraz 15 rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Uczniowie zaśpiewali nie tylko „Mazurka Dąbrowskiego”, ale też „Odę do radości”. Continue reading

„Żyj zdrowo i kolorowo” taka myśl towarzyszy tegorocznym działaniom uczniów realizujących ogólnopolski program „Trzymaj formę”.

Uczniowie klasy IIIC gimnazjum postanowili zbadać polskie nawyki żywieniowe na tle innych krajów. W tym celu, przeprowadzili sondę wśród mieszkańców lokalnej społeczności, wyniki zestawili z ogólnopolskimi, a wnioski powstałe w odniesieniu do „Talerza Zdrowia” i zaleceń żywieniowych przedstawili 21.03.2019r. w dniu Samorządności Szkolnej. Continue reading