Wybory do Samorządu  Uczniowskiego

W  dniu 10 września 2018 roku, w świetlicy szkolnej, odbyły się wybory do Samorządu  Uczniowskiego.  W  wyniku głosowania do Samorządu Uczniowskiego wybrano 7 osób: Grażyna Linka- przewodnicząca Baranowska Jowita- zastępca Katarzyna Senda- skarbnik