Mokykla – toks trumpas žodis, turintis tiek daug reikšmių kiekvienam iš mūsų. Kai kuriems, išgirdus žodį „mokykla“, pirmiausia į galvą ateina namų darbai, kontroliniai, sėdėjimas po pamokų. Bet svarbiausia, žodis „mokykla“, yra draugai. Žmonės, su kuriais užaugi. Žmonės, kuriuos pažįsti tiek daug metų. Žmonės, kurie visada lieka mūsų gyvenimo dalimi. Žmonės, kuriuos visada norisi sutikti.

O mokytojai…

Mokytojai – nepaprasti žmonės: jų veidai ir pasakyti žodžiai ne vienam išlieka atmintyje, nors ir praėję daugybė metų po to, kai paskutinį kartą sėdėjai mokyklos suole.

Geriausi mokytojai moko iš širdies, ne iš knygos.

Kaip ir kasmet, mokinių savivalda organizavo Tarptautinę mokytojų dieną. Ją šventėme spalio 12-ąją. Nuo ryto mokiniai sveikino savo mokytojus tyra šypsena ir geru žodžiu. Po pamokų mokyklos svetainėje skambėjo posmai bei sveikinimai mūsų brangiems mokytojams. Mokyklos direktorius sveikino visus buvusius ir esamus pedagogus bei mokyklos darbuotojus.  Aišku, didžiausį pagyrimą paskyrė mokiniams. Padėkojo už šaunų renginį. Sveikinimus skyrė viršaitis bei Tėvų komiteto atstovai.