Nuo šių metų kovo 12 iki 25 dienos, laikinai apribojama švietimo sistemos veikla. Tuo laikotarpiu, darželiuose, mokyklose bei viešose ir privačiose švietimo įstaigose nevyks užsiėmimai. Tai Švietmo ministro nuosprendis, dėl koronaviruso plėtros pavojaus.

Tėvai:

  • Dėl Jūsų ir Jūsų vaikų sveikatos saugumo, nuo šių metų kovo 12 dienos, užsiėmimai bus atšaukti. Šių metų kovo 12 ir 13 dienomis, darželiuose bei pagrindinėse mokyklose, bus užtikrinta vaikų priežiūra.
  • Skatinkite vaikus savarankiškai mokytis namuose. Lenkijos nacionalinė edukacijos ministerija, epodręczniki.pl puslapyje, pateikia  mokomąsias medžiagas, kurių dėka Jūsų vaikas praplės, papildys bei įsisavins žinias. Naudojimasis medžiagomis yra nemokamas.
  • Jeigu Jūsų vaikas dar neturi 8 metų, Jums priklauso 14 dienų vaiko priežiūros pašalpa. Tikslesnės informacijos ieškokite Sodros (ZUS) internetiniame puslapyje.
  • Asmenims, prižiūrintiems Jūsų vaiką, pateikite pagrindinę informaciją dėl saugumo bei higienos.
  • Drausmingai laikykitės patalpų, kuriose būnate, švaros ir higienos normų.
  • Stebėkite Sanitarijos inspekcijos, Švietimo ministerijos, Sveikatos ministerijos bei mokyklos direktoriaus pranešimus apie epidemijos situaciją .

Mokiniai:

  • Laikykitės saugumo taisyklių namuose. Venkite vietų, kuriose vyksta žmonių susibūrimai, (pvz.: viešoji komunikacija, kinas, teatras, pramonių centrai).
  • Mokyklos nelankymas nereiškia, kad neprivalote mokytis. Tinkamai išnaudokite šį laiką. Perskaitykite mėgstamą knygą, papildykite bei praplėskite savo žinias. Galite pasinaudoti nemokamomis medžiagomis, esančiomis epodreczniki.pl internetiniame puslapyje.
  • Laikykitės patalpų, kuriose būnate,švaros ir higienos normų.

Jeigu įtariate, jog esate užsikrėtę koronavirusu, skambinkite tel.:

Valstybinio sveikatos fondo (NFZ) infolinija: 800 190 590

Sanitarijos inspekcija: 600 331 669

Užkrečiamų ligų skyrius Suvalkuose: 87 562 92 15