Logujemy się na stronie: www.office.com          

Loginy i hasła dostępu posiada wychowawca klasy!!!

Po pierwszym logowaniu poprosi o zmianę hasła (min. 8 znaków)

Wyświetli się ekran powitalny

Mamy dostęp do programów online: Word, Excel, PowerPoint

Po wejściu do Outlook należy ustawić język i strefę czasową

Otrzymujemy dostęp do „służbowej” poczty elektronicznej

Po wybraniu Napisz Wiadomość

Po kliknięciu Do można wpisać np. Klasa VIIa, lub imię i nazwisko odbiorcy

Lub Kliknąć na znaczek do i wybrać z kontaktów – potwierdzić znakiem +

All Users – lista wszystkich użytkowników

All Groups – lista grup (klas)

Wiadomości wysyłane do użytkownika (indywidualnie) otrzymane są w zakładce „Skrzynka Odbiorcza”

Wiadomości wysyłane dla całej grupy, klasy są w zakładce „Grupy” pod nazwą grupy