2021 m. spalio 29 d. Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinėje mokykloje užbaigėme piešinių ir komiksų konkursą „Mūsų krašto didvyriai – partizanai”. IV – VI klasių mokiniai piešė, vyresnieji kūrė komiksus. Tai buvo nauja patirtis ir tikras iššūkis. Dalyviai keliavo į praeitį, pasinėrė į sudėtingus pokario laikus. Tuomet vyko karas po karo. Visas Punsko kraštas buvo numintas partizanu takais. Šis pasakojimas apie Jurgį Krikščiūną-Rimvydą ir Vytautą Prabulį-Žaibą, jų ryšininkę Veroniką Judickaitę- Grigutienę „Mirtą” ir kitus tylius mūsų krašto  didvyrius. Jie šelpė, rėmė partizanų veiklą, leido jiems savo žemėse įsirengti slėptuves.

Mokiniai pasitelkė vaizduotę ir visus savo gebėjimus. Vieni darbus apliko tradiciškai, kiti -panaudojo kompiuterines technologijas. Ypač naudingi pasirodė Gabijos Stoskeliūnaitės ir Inesos Nevulytės pramočiučių surašyti prisiminimai, giminės relikvija – Veronikai Judickaitei Grigutienei pripažintas Vyčio Kryžiaus ordinas. Visa tai – šeimų saugomas didžiulis turtas. Šios paslaptingos istorijos buvo atrandamos iš naujo. Su didele meile tariami prosenelių vardai. Ieškota ryšio su anuo pokario pasauliu. Kaip tik tuo metu istorijos vėjo sūkurys apsukė ratą. Šių metų rudenį Suvalkų evangelikų kapinėse rasti palaikai. Tikėtina, kad tai Jurgio Krikščiūno ir Vytauto Prabulio kūnai. Mūsų pasakojimai įgavo naują prasmę. Komiksų konkurse pirmoji vieta pripažinta VII b klasės mokinėms: Inesai Nevulytei, Gabijai Stoskeliūnaitei, Sarai Pykytei ir Onutei Radzevičiūtei. Antroji – VIII b moksleiviams: Julijai Krakauskaitei, Aleksandrai Kardauskaitei, Dainiui Severinui ir Kasparui Vainai; trečioji – VIII a klasės moksleivių grupei: Gabijai Petruškevičiūtei, Ingai Krakauskaitei, Natalijai Chšanauskaitei ir Gabrielei Pečiulytei. Įdomus ir vertas dėmesio  Gabrielės Baranauskaitės bei Alinos Grigutytės kompiuterine grafika sukurtas komiksas.