2022 metų kovo 25 dieną, VII a klasės mokiniai: Rokas Jankauskas, Gabrielė Karčiauskaitė, Virginija Rėkaitė,  Aleksandras Vaznelis ir Julija Vydraitė dalyvavo tarptautinėje nuotolinėje mokinių pažintinėje konferencijoje „Laisvės kelias istorijos tėkmėje“, kurią organizavo Šiaulių „Romuvos“ gimnazija kartu su Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centru.
Konferencijos tikslas buvo: skatinti domėjimąsi gimtojo krašto istorija, ugdyti kūrybiškumą ir pilietiškumą.

Konferencijos uždaviniai:

  • Ugdyti mokinių gebėjimą tyrinėti istoriją, dalintis atradimais ir patirtimi.
  • Ugdyti žmogiškąjį solidarumą, prasmingą kultūrų dialogą ir tarptautinį bendradarbiavimą.
  • Ugdyti mokinių gebėjimą kritiškai mąstyti, stiprinti vertybines nuostatas.

Mokiniai parengė labai įvairius darbus. Buvo žodiniai bei stendiniai pranešimai, video medžiagos ir kitos formos.

Dalyvavo  8 – 12 klasių mokiniai ir mokytojai iš trisdešimt septynerių  Lietuvos ir Punsko mokyklų. Konferencijos dalyviai dirbo teminiuose 4 pokalbio kambariuose:

  1. Laisvės kovų vaerpetuose.
  2. Asmuo valstybėje.
  3. Praeities ir dabarties sintezė.
  4. Mano regiono istorija.

Mūsų mokyklos mokiniai parengė video medžiagą „ Seinų vyskupas Antanas Baranauskas“ ir pasirodė plenariniame posėdyje, kurį matė visi konferencijos dalyviai. Septintokai bandė pasinerti į XIX ir XX a. sandūros laikus, pavaikščioti  Antano Baranausko numintais takais ir pristatyti vyskupą taip, kaip jį matė mūsų krašto žmonės. Jo tartas žodis stiprino žmonių tautinę savimonę. Seinų ir Punsko krašto parapijiečiams svarbiausia buvo jog vyskupas yra lietuvis ir kreipasi į juos lietuviškai.  

Video medžagą filmavome Seinų bazilikoje ir prie seminarijos rūmų. Filmavimo darbuose panaudojome naują įrangą, kurią gavome iš projekto „Ateities laboratorija”. Konsultavo mokytojai Onutė Vaznelienė ir Tomas Berneckas.