Su atbundančiu pavasariu, sugrįžtančiais paukščiais 

artėja pati gražiausia pavasario šventė – Velykos. 

Tegul į Jūsų namus ateina švelnus saulės spindulys, 

pirmųjų pavasarinių gėlių kvapas, 

o kartu su numargintais margučiais stiprybė, meilė ir džiaugsmas. 

Linksmų šv. Velykų!