www.sppunsk.pl

Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Lietuva buvo okupuota  Sovietų ir tai vyko 40 metų. Žmonės ištremti iš gimtojo krašto, daugelis žuvo. Lietuviškai kalbantys tautiečiai buvo laikomi prasčiokais ir tik lietuvių širdyse, tik kaimo gryčiose lietuvių kalba išliko gyva. Be to 1991 metų sausio 13 dieną Rusai įvažiavo į Lietuvą. Kovo 11-oji labai svarbi diena lietuviams, todėl turime apie ją atsiminti ir švęsti. Šiais mokslo metais VI a klasė su auklėtoja Alicija Petruškevičiene paruošė programėlę apie šiuos neužmirštamus Lietuvai ir mums, lietuviams, įvykius. Priminėme svarbiausius faktus, dainavome, grojome ir šokome. Po to nuvažiavome į Kampuočius, prie Paminklo skirto Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui. Visus pasveikino Lietuvos konsulato Seinuose vadovas, koncertavo Seinų „Žiburio“, Punsko, Vidugirių mokyklų moksleiviai bei Punsko darželio augintiniai.

Puoškime tėvynę savo mažais ir dideliais darbais.

                                                                                                                                                   Nojus Uzdila