2019 m. lapkričio 20 d. Lazdijų švietimo centre vyko Lazdijų rajono savivaldybės ir Seinų bei Punsko valsčių mokinių švietimo istorijos konferencija „Dzūkijos krašto švietėjai“, kurią organizavo Lazdijų krašto muziejus, VšĮ Lazdijų švietimo centras ir Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius. Jos tikslas – skatinti mokyklų bendruomenes labiau domėtis ir fiksuoti savo gimtojo krašto švietimo istoriją, suvokti švietimo reikšmę, ugdyti pilietinę savivoką.

Konferencijoje buvo kviečiami dalyvauti Lazdijų rajono savivaldybės ir Seinų bei Punsko valsčiaus mokyklų 8–12 klasių mokiniai.

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos vaikų folkloro ansamblis „Voverėlė“ praskaidrino konferencijos dalyvių nuotaiką atlikdami dvi dainas – „Aras“ ir „Bėginėjo povela po dvarų“.

Konferencijoje dalyvavo ir pranešimus skaitė 7 mokyklų atstovai. Mūsų pagrindinės mokyklos VIII klasių mokinės: Gintarė Vektoriūtė, Ida Bobinaitė ir Indra Valinčiūtė paskaitė pranešimą „Jonas Pajaujis – agronomas, visuomenininkas, mokytojas“ (vadovė mokytoja Onutė Vaznelienė, jai talkininkavo mokytoja Dalia Makauskienė). Mokinėms tai buvo galimybė ne tik pažinti Jono Pajaujo gyvenimo istoriją, bet ir visus sudėtingus jį lydėjusius laikus. Jo biografija tapo XX amžiaus istorijos pažinimo šaltiniu.  

Konferencijoje dalyvavo ir Lazdijų krašto garbės kraštotyrininkė Irena Monika Poviliūnienė, kuri apibendrino pranešimus bei pasidžiaugė mokinių kraštotyrine veikla ir domėjimusi savo krašto istorija.

Pranešimą mokinės pristatė ir Punsko Dariaus ir Gireno pagrindinės mokyklos VII ir VIII klasių mokiniams.