Šių metų spalio 29 dieną Punsko mokykloje įvyko pirmokėlių priesaika. Į mokyklos svetainę
atvyko jų tėvai, kurie nekantriai laukė šventės pradžios. Į sceną pirmokus atvedė vyriausieji
draugai. Juos pasveikino „abėcėlė“ ir kiti draugai. Scenoje matėme lietuvių poeto Anzelmo
Matučio vaidinamą pasaką ,,Tuoj ir rytoj". Pirmokėlių laukė patikra – kiek jie žino apie savo
šalį, mokyklą. Pabaigai vyko pirmokų priesaika, o direktorius pirmokėliams įteikė diplomus ir
po mažą dovanėlę. Sėkmės visur ir visada, mieli Pirmokai!

Darija Adamčikaitė