Rudens auksas nuspalvina vieną iš mokyklos metų švenčių – Mokytojų dieną. Dar visai neseniai, Rugsėjo 1-ąją sveikinome moksleivius ir mokytojus su prasidėjusiais mokslo metais. Ir štai spalio13-oji… Visa Punsko  Dariaus ir Girėno pagrindinės mokyklos bendruomenė šventė Mokytojo dieną. Tai juk maža šventė kiekvienam mokytojui, mokiniui ar mokyklos darbuotojui. Šios šventės proga mokinukai stengiasi mus visus nustebinti.  Jiems tai puikiai pavyksta, nes geriausia padėka – gražūs žodžiai. Juk nuoširdus sveikinimas, mokytojui suteikia daug džiaugsmo. Kaip kiekvienais metais, tokią dieną į meninę programėlę atvyksta Mokytojai emeritai. Labai džiugu, kad buvusieji mokytojai mūsų nepamiršta. Tai – pagarbos ir vertinimo simbolis. Tėvų komiteto atstovai taip pat visuomet šalia. Tai rodo pagarbą, bendrumą…

Mokytojas – labai svarbi specialybė. Jis moko, lavina ir diegia vaikams vertybes, kuriomis jie vadovaujasi gyvenime. Mokykloje suteikiamas gyvenimo pagrindas ir žinios, kurios leidžia toliau vystytis asmenybei.

Mokytojo diena – tai tik viena diena metuose, tačiau mokytojo misija – tai tarnystės augančios kartos ugdymui pasirinkimas visam gyvenimui. Mokiniai šią dieną pavertė ypatinga. Jie dėkojo visiems, kantriai, su didžiuliu atsidavimu kasdien dirbantiems svarbų darbą, ugdant jaunus žmones, skiepijant vertybes, dalijantis savo išmintimi, atradimais. Ačiū tarė už nuoširdumą, begalinę kantrybę, spinduliuojančią širdies šilumą, patarimus, išradingumą, norą tobulėti. Išsakytos eilės, dainos, muzikiniai kūriniai ir šokiai buvo pati didžiausia dovana mums.

Manau, kiekvienas mokytojas matydamas savo mokinius susimąsto, kad kiekvieno mūsų rankose yra nuostabi galimybė ir ypatinga atsakomybė kurti darnos, taikos ir gerovės mokyklą. Mes ugdome jaunąją kartą, perduodami ir puoselėdami bendražmogiškąsias vertybes nuo pat pirmosios pažinties akimirkos – kai vaikas nedrąsiai peržengia klasės slenkstį. Mes jį padrąsiname žvilgsniu, žodžiu ir begaliniu tikėjimu juo. Mes kasdien su dideliu atsidavimu turėtume vykdyti savo kilnią misiją – su pagarba sutikti, su meile vesti, su kantrybe mokyti pažinti, su išmintimi palydėti į gyvenimą jaunąją kartą. Tikiu, kad tikras Mokytojas amžiams išlieka savo mokinių širdyje ir atmintyje, jų prasminguose darbuose.

 Dalia Makauskienė